Tłumaczenia zwykłe

Strona tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami. Przy zamówieniach powyżej 10 proponujemy zniżki zależne od wielkości tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest traktowana jak cała*.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Tłumaczenia przysięgłe to na przykład tłumaczenia następujących dokumentów :

– dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu),
– zaświadczenia  o niekaralności,
– świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni,
– dokumenty do rejestracji samochodu ,
– prawa jazdy, dowody osobiste.

Tłumaczenia ustne

Stawki za tłumaczenia ustne ustalane są indywidualnie.