Oferujemy przysięgłe i zwykłe  tłumaczenia specjalistyczne z następujących dziedzin:

 

 

Przemysł

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych, opisy procesów technologicznych, normy jakościowe, certyfikaty

Księgowość i rachunkowośc

sprawozdania finansowe, opinie rewidentów, decyzje organów podatkowych

Prawo

pisma urzędowe i sądowe, decyzje administracyjne, wyroki sądowe

Medycyna

zaświadczenia lekarskie,  certyfikaty badań, instrukcje urządzeń medycznych, artykuły naukowe o treści medycznej

Obrót gospodarczy

wszelkiego rodzaju kontrakty, umowy spółki i inne dokumenty korporacyjne, pisma z branży telekomunikacyjnej i IT

i

Inne dokumenty

druki reklamowe, dokumenty samochodowe, akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, zaświadczenia itp.

w

Nasze biuro

świadczy również usługi tłumaczeń ustnych – spotkań biznesowych, telekonferencji, negocjacji, aktów notarialnych. Zapraszamy do współpracy firmy i osoby z terenu całego kraju oraz z zagranicy